Arholma båk

I sjöfartens tjänst sedan 1768

Arkiv


Carl Johan Cronstedt (1709 -1777) ritade båken. Här ovan ett foto av hans skissböcker.

Här lagrar vi extramaterial, broschyrer och historiska dokument som PDF-filer.

• Karta över Whålberget 1697 (med Vårdkase före båkens byggande 1768)

• Karta över Whålberget 1777 (Nio år efter sandstens båkens byggande 1768)

• Karta över Kronolotsarnas boställen 1864

• Arholma båk Byggnadsbeskrivning, Tor Fransson Byggnadsvård.

Byggnadsminnesförklaring

Använardirektiv för båken.

• Den Optiska telegraflinjens sträckning med stationsnamn.

• Brev från Generaldirektör V. Linder 1902 om stävjande av klotter i båken. 

• Ristningar på den kvarvarande  stommen av den Optiskatelegrafen.

Problem med signalsystem, Gunnar Nilsson.


Förtoning från Den svenske Lotsen vägledning af de nordiska farvattnen 1858.

• Kattöga-Gustafs hyllningsdikt till Arholma båk ur "Rospiggen" 1948.

• Skrivelse till Sjöfartsverket angående bevarande av Högskärs båk.

Högskärs båken hör samman med båken på Arholma och är en kvarvarande pendang byggd 1768 samtidigt som båken på Arholma. Sjöfartsverket har ansvaret för sjömärket. Underhållet är eftersatt.  Den lokala opinionen kräver byggnadsminnesförklaring och restaurering. Arholma båk renoverades senast 1989. Snart har det gått 25 år och även båken på Arholma behöver få en exteriör översyn. När detta sker bör även båken på Högskär ses över. Vi som bedriver verksamhet i båken på Arholma ser Högskärs båken som en viktig tillgång särskilt vid våra historiska guidningar. Därför håller vi odelat med författaren Johnny Söderlund när han i boken Sjömärken skriver; (Högskärs) ” Båken är relativt välbevarad men i behov av reparation och tillhör ett av de sjömärken som snarast borde få skydd som byggnadsminne.”


Vid Högskärs båken finns risk för ras. Närmaste området kring båken är avspärrat.

• Artikelregister över tidskriften Rospiggen 1940-2010.

• Artikelregister över tidskriften Arholma brev 1981–2012