Arholma båk

I sjöfartens tjänst sedan 1768

Båken en del av Arholma lotsplats

 Arholma båk fungerade som lotsutkik 1768-1875.

Arholmas lotsar flyttade 1768 in i båken. Hundra år senare 1875 när segelfartygens tid gick mot sitt slut flyttades lotspassningen ut till ön Änklingen sedan Källskären (1878) för att möta den nu alltmer motordrivna fartygstrafiken. Än i dag kan du se den ensamma lotsstugan på Källskären. Lots kallades till tjänstgöring via signalering. De lotsar som bodde på södra Björkö hade emellertid svårt att avläsa signalmasten på skäret vilket gjorde att lotspassningen tillslut flyttades till Simpnäs (1915). Arholma lotsstation lades ner 1996 på grund av minskad trafik och flyttades då till Kapellskär där verksamhet fortfarande pågår 2012.

I båthuset nere vid Kasholmssundet står en seglande lotsbåt inköpt av Holger "Hoggan" Jansson på Arholma. Säljare var Furusundslotsen Robert Öhman. Här kan du som pdf-filer läsa de tre skyltar som sitter monterade i båthuset och berättar om Arholma lotsplats.

Här läser du om Arholma lotsplats.
Här läser du om lotsbåten.
Här läser du om dramatiska händelser.