Arholma båk

I sjöfartens tjänst sedan 1768

Beredskapsåren 1939-45

signalstation SS 206

 

Beredskapsår och båken är full av folk. 12 beväringar har båken som sitt hem.Vatten får bäras upp på berget från sjön. Utedasset står i närmaste träddunge. På taket har en utsiktsplattform installerats varifrån horisonten bevakas i två timmars pass dygnet runt.

Andra världskriget pågår ute på ålandshav. För att undvika minor eskorteras fartyg genom den svenska skärgården. Alla fartyg som passerar Arholma har anmälningsplikt till mannarna i båken. Dessa kommer från kustartilleriet på Rindö och går under beteckningen signalstation SS 206. Fortfarande 2010 återvänder beväringar som varit förlagda i båken och berättar om sina upplevelser från kriget. Minnestavla

En bild kavalkad: